Deskartes 2

Classified in Other subjects

Written at on English with a size of 7.43 KB.

 
DESKARTES (1596-1650) egitasmo filosofikoa: Aurreko filosofiari Kritik> zalantzagarria, oinarri ziurrik ez. ASMO: F ª ziurra, sistematikoa, ordenatua, zientifikoa eraikitzea.zalantzarik Gabeko Egia beste proposizio batzuk deduzituz. 1.printzipio Edo egiak to priorizkoa izan behar du: Arrazoiak bakarrik, errealitatearekiko esperientziarik Gabe, 1.egia izatea du.Arrazoia egiaren irizpide oinarrizkoa t ezagutzen Iturri nagusiena / lehenengo printzipio edo ta bereizkorra Egia Argia (sortzetikoa) .1. Egia hontatik F ª ren proposizio guztiak dira deduzitzen> F ª ziurra lortu (dedukzioan matematika garrantzia .) / ª F bere projects to KOA zientzia guztiak batean elkartu Bakar (zientzia Batasuna)> guztiak jakituriaren adierazpenak, guztietarako Metodo Bakarr proposatu, guztien ARTEAN unitate organizational sortu Biraketa (subjects F ª) XVII.mendean, Arok erdi ikuspuntua aldatuta (antropozentrismoa) / ezagutzen-ulerkuntza aldatuta: F ª deskartesen Ideia Bidez ezagutu, hauek pentsamendu edukinak t moduak izan.sujetoa garrantzia.ideien Bidez errealitate ezagutu> F ª aktiboen / Epistemologiaren garrantzia.ezagutza maialtik ontologiara (ideietatik gauzetara). Errealitateak High Season Order arrazionala t / Aro modernoko idealismoa> F ª idealist (BEGIN ideietatik errealitatera) Epistemology: ideiak pentsamenduaren edukinak.balio ontologikorik ez, soilik epistemologikoa.ezinbestekoak dira ezagutzeko. Ideia motak (jatorriaren arabera) ADBENTIZIOAK: esperientzia sentikorratik eratorri.FAKTIZIOAK: beste Ideia batzutatik eratorritako irudimenezko Ideia berriak.SORTZETIKOAK: adimenak bere argiaz, esperientzia sentikorratik ondoriozta Gabe, dituen ideiak. ziurra izateko F ª ze idea to Bilatu behar? Egia ziurra Bilatu, gero guztiak ondoriotatzeko hauetatik.F ª ziurra arrazoian oinarrituta Egon behar.Intuizioa: adimenezko intuizioan oinarria F ª abiapuntu ziurra lortzeko.1.egia antzematen carried arrazoizko of the operation. Dedukzioa: 1egia batetik.honekin derrigorrez erlazionatuta dauden beste proposamendu batzuk ateratzeko balio carried arrazoizko of the operation. Metodos (...) / / / Zalantza metodikoa (kartesiarra) (...) / / / lehenengo Egia (...) / / / Egiaren irizpidea: Bate egiatzat idea to hang ourselves faltsutzat erabiltzen neurgailua.1.egia Honen ezaugarria use it den da: nabaritasuna (matematika ezaugarria). Nabaritasunaz antzematen dugun guztia ziurtasunez baieztatuko dugu.1.egia baieztatzean, TA pentsamendu errealitate ARTEAN Zubia dugu.ni pentsatzaile sustantzia bezala intuitu.Res cogitans use it du.Res terminus terminus sustantzialtasuna adierazi.Egia Nabari jonetan oinarriturik eraikitzen DA metafisika kartesiarra.Oinarrizko kontzeptua> sustantzia.Ontology: errealitate, sortzetikoideietatik baieztatzen DIREN 3 sustantzien Bidez egituratu ni pentsatzailea (Nothing cogitans) Jainkoa (Infinite Nothing) gorputza t (res extensa). Sustantzia (res): existitzeko izatearen besterik behar ez carried GAUZÈS existentea.Sustantziak desberdidnu Atributos Bidez, karakterizatu.Res cogitans> pentsamendua, Res infinite> perfektutasuna Edo infinitasuna, extensive res> hedadura. COGITANS RES = pentsatzailearen or existentzia = arima.Sustantzia pentsatzailearen existentzia baieztatu.Gorputzak lehenago baina ta ta kanpoko errealitateak Atributos ziurrago ezagutu.Bere (esentzia) pentsamendua (kontzientziaren aktibitate bezala) beti du pentsatzen, bestela ez da existitzen.Pentsamenduaren moduak: idea to desberdinak, iharduera kontzienteak.Arima Bakarr, Bakun zatiezina ta da. RES INFINITE (...) / / res extensa: Ni-ren pentsamendua analisatuz Bi errealitate existentzia finkatu: jainkoarena.Gorputz or pentsatzailearena ta ta kanpoko errealitate ideietatik, errealitatera BEGIN, jainkoarenontasunean oinarrituz.Hirugarren sustantzia Dugu, res extensa (matter), gorputz Edo kanpoko errealitate existentzia.Bere Atributos: hedadura.Moduak: mugimendua thy figure.MEKANIZISMOA (...) / / Nature LEGEAK: mugimendua espazio betean dauden gorputzek Elkar jotzearen ondorioz azaldu.Jatorria> jainkoaz baliatu.Hau da mug-Arena Arena lehen kausa.Mug Length konstante mantendu.Jainkoa Aldatz ta ez da bere lana ere ez . ondorioztatu lege Aldaezintasun horretatik 3: 1: Gauzak dauden egoeran mantendu, ezer ez Aldatz bada.2: mugitzen den edozein lerro zuzenean mugitzeb jarraitu.3: megutzen GAUZÈS den, beste sendoago Bateko topatzean ez du mug gaitasuna galtzen, berak Bultz dezake gorputz ahulago Bateko topo egitean, igortzen carried galdu mug (mug Hacienda y galdu, igorri baizik) Unibertsoa: Espazioa matter-hedaduraz beterik> edozein gorputzen mug, beste guztien desplazamendua suposatu.Elkarrekin mugitzen DIREN gorputz eraztun 1 osatu.3materia klase: Argia (Sun), Gardena (Etere) opakoa (lurra). PHYSIOLOGY:Landais, animal t giza gorputzen ikuskera mekanisizta: makina ta konplexuak.lege Fink aldaezinez jarraituz jokatu.gizakiok gorputzaz gain Arima> askatasunez jokatu. Anthropology: Gizakia (...)+ sustantzia infinitua: jainkoa. Gizakiaren ikuspuntu dualistic: Arima t gorputza sustantzia direnez , ez dute elkarren beharrik existitzeko.arimaren independentzia> gizakiaren askatasuna.Arazoa> harremana (garunean dagoen guru pineal bitartez). beste Gabe existitu daiteke gown, Batasuna akzidentala thy students. Practice: Arrazoiaren garrantzia: Ongi jokatzeko arrazoiaz baliatu Behar, pasioak kontrolatuz.pasioek Arima eragin, gizakiaren Askatasuna kolokan jarriz.autokontrola aldarrikatu.pasioen Kontra ez> arrazoien Bidez kontrolau.arrazoia ongi Egia ta zer den adierazi. Asakatasuna (...)Behin provisional moral bizitzeko t ekintzak burutzeko agindu batzuk kontuan hartu behar.B-da behinekoa ezagutzen arloan Egia lortu arte.3 agindutan oinarri :1-ta lege ohituak jarraitu, neurritasunez jokatu.2-ekintzak burutzean irizpide trinkoak jarraitu.3-mundu konforme sort onartu ta bizi honekin

Entradas relacionadas: