Gallego item 5

Classified in Other subjects

Written at on English with a size of 3.59 KB.

 
VOCABULARY: "arrendamnto: Doutre deixar something for nothing, alugar.-desafiuzamnto: obrigar to act to leave algunha propiedade Alguen ringworm leased q-court: xurado frmdo by Persian-dereito. formation xurado: frmado x xente sen necessary frmacion d dereito-concelleiro: concello-Regional Minister: xunta.es-sentenza: pena q must cumprir or Defendant-little path: decision on aq / accused is decided is guilty and innocent ou referendum: a consultation on algnha pobo lei-eleccions: rating paraq elixir political office-pardon: pardon da sentenza.-go: ask unha revision-open: itching paperwork for you or litigation-Preite: reporting something ou pequenos abide discordant between Persian-respect, to accept pena.-appeal: facer unha ao-prerogative xuízo request: remove a decree ou unha lei-haul: a confrontation facer (face to face)-charge: consider a algn author dun crime-prevarication: A Q misuse FUNCIONARIOPUBLICO FAI DO SEU CARGO, INTENTIONAL INTERESADAMNTE OU-compulsion : physical, psychological moral ou unha persoa obrigar to say something cntra ou a sua facer vontade.-chantaxe: Amez of public defamation calquera ou outro harm to obter unha persoa for some benefit algn d-problem: a ground fact q cnstitue legal to charge a penalty correspondente delito.-aleivosia: q precaution taking or delinquent for non run of no tiporiscosEscribens WITH V: NB-Despois and D: send us adxetivos topped ..- obvious in EVE AVE AVO / A and IVO / A: brief mild ..- verbs we finished off VERSAR Serv-ing words meaning, starting with q DIV-sized words Prefixo VICE co co ou sufix Võro

LEVAN B: automobile-Abel-Bafo-Baleiro-beira-billa-Bolboreta-Fibel-Gabi-marabilla-mobile-Nobel-rebentar-ribeira-troubadour-polbo-ban-bretema-conceived-cylinder-butane-EMBIG-atribuiron-incumbent --
LEVAN V: AVO-avoa-avogado-caravel-coward-escarcuvello-Esvelt-tax-Pavilion-Treves-varra-Varredoras-vasoira-vermello-Verniz-voitre-voda.xavelina-positive-ramble-Admiral-concave-mild-preserving -tram-warn-subsidy-vult-divorciaronse-bovine-Homophones: - coil: cylinder to enlist cable-bovine: Tour, boi, vaca.-sailing: boat-bela: beauteous-abalar: facer vary somewhat sen-endorse relocate: Alguen give a warranty in case of non pagamnto power Facel-nabal: turnip-naval Leira: years on boats ea navegacion.-reveal: Coñeces give something secret rebel: rebelling, stir-vague: pouco traballadora-baga: froito miuda of plants frma certas round-bounce: facer chegar something to a momentum-cun site rate: cast a vote-value: courage-balor: something related fungi-just cos: dobra feita tecido nun-wide: wide-Nobel moi: trust ball-enlisted novel breeding cow-tail: tail-Ravo: edible herbaceous plant Escribens WITH B-Despois M: change, Colombo ..- remt VBOS us at LMB E Buira (agas serve live) distribute, ..- before calquera consoante (acivro agas, ávegro and UFO): branco, obter. .- q nas words begin with BU (agas vult, vulgar, vurullo ..): scarf, Bulir start-ing words cos q A E prefixes BI BIO: bisavó.biografia ..

Entradas relacionadas: