a

Classified in French

Written at on English with a size of 876 bytes.

quan a voalors molt petits d x wls valors de la funcio s'aprox a L. LIMIT FUNCIO EN 1.: quan x tendeix a 1 punt c x esquerra es 1 nombre real L quan x a valors d x molt propers a c i + petits q c els valors d la funcio s'aproxiemn a L. Quan es x esquerra, el mateix pero gran. Limit d'1 funcio quan x tendeix a 1 . C es 1 nombre real L. ASIMPTOTES: horitzontal: y=k si lim f(x)=k. Vertical: a x=c si lim f(x) =+-inf. Obliqua:y=mx+n si limf(x)/x=m diferente 0 i lim (f(x)-mx)=nCONTINUITAT: si existeix f(a), lim f(x) i f(a)=limf(x).DISCONTINUITATS: evitable: quan existeix lim, es a dir, lim x-> a- = la otra pero +. Salt finit:quan no hi ha lim, no coincideixen. Salt finit:assimptota vertical

Entradas relacionadas: