Valencia

Classified in Language

Written at on English with a size of 5.5 KB.

 

                                        Indicatiu                                           Subjuntiu

Imperfectiu              present : arribe                                 present : arribe

    passat imperfet : arribava             passat imperfet : arribara o arribés

                            futur : arribaré

                    condicional : arribaria

Perfectiu  passat simple : arribí                     passat perfet : haja arribat

                   passat perifrastic : vaig arribar   passat plusquamperfet : haguera arribat

                            passat perfet : he arribat               

                       passat plusquamperfet : havia arribat

                          passat anterior : haguí arribat

                            futur perfet : hauré arribat

-Les paraules monosemiques son les que tenen un unic significat

les paraules polisemiques son aquelles que tenen diversos significats

-Al segle XVIII es desenvolupa un moviment anomenal romanticisme que donava preponderancia a l´individu , exaltava els sentiments i reivindicava la llibertat . Va influir molt sobre la musica la literatura i el art .

-La renaxença fou un moviment cultural de redreçament i recobrament de la llengua la historia i la literatura catalana s ´inicia amb la publicacio de la revista vapor .

-Els jocs florals eren una mena de concurs poertics i originaris de ledat mitjana . Eltemes que shi tractaven eren la patria la fe i lamor .

-Jacint verdaguer ( 1845 - 1902 ) fou fill duna familia de camperols sordena sacerdot . La seua obra es pot dividir en 4 parts  :

-Poesia epica Hi destacaben dues obres

L´atlantida destaca la part descriptiva i Canigó narra la formació de la catalunya cristiana

-Poesia Patriotica. Mostra un exaltament de Catalunya com a pàtria utilitzan elements com la historia el paisatge etc . . .

-Poesia religiosa destinada basicament a les classes populars

Prosa dona una solidesa a la llengua catalana .

 Renaixensa catalana mes possibilitats economiques mes estudis mes interes en la cultura reivindicacions moviments politics

Renaixensa valenciana menys interes en la cultura dos tipues dautors

poetes despardenya classes humils valencia k es xla ara poetes de guant burgesos valencia arcaizant (coetanit) i (absolut)1a conjugacio acabats en -ar    2a conjugacio acabats en -er o -re  3a conjugacio acabats en -ir

les paraules homonimes son aquelles que tene la matexa forma xo n el matex significat. nian 2 classes .

Homografs quan sescriuen igual Homofons quan sescriuen de manera diferent

Aquesta situacio legal a permes un reviscolament culturali literari notable en la nostra llenguanian noves generacions descriptors i han aparegut editorial i la incorporacio del valencia /catala a lensenyament malagradament aso n sa produit als medis de comunicacio .

El segle XV es el segle desplendor de la corona dArago Destaquen a valencia els escritors Ausias March Joanat Martorell etc . . . .

Cuan sacaba el segle de or nia un proces de castellanitzacio del catalá iniciat a la cort seguit per les classes altes .la gent del poble es mostra fidel a la seua llengua tres periodes importatnts RENAIXEMEN BARROC I NEOCLASSISME

A principis del segle XIX sinicia la recuperacio de la literatura culta en la nostra llengua ammb el moviment de la renaixensa

Entradas relacionadas: